Your browser does not support JavaScript!
學雜費資訊

首頁校務資訊 > 學雜費資訊

 

  學雜費資訊 

 

學校基本財務報表
     
      會計師查核報告

      現金結餘率報表

      學雜費收費標準表

 

學校財收支簡要說明

      學校基本收支情況    
 

清寒助學措施之介紹

    校內獎學金資料

    學生就學獎補助執行成效表


    獎助學金措施(進修部)

    課外活動組就學獎助金資訊

 

 

瀏覽數